piątek, 1 marca 2013

Mi-2 w Marynarce Wojennej

1 marca 1968 r. do Marynarki Wojennej trafiły pierwsze śmigłowce Mi-2. Były to maszyny w wariancie transportowo-pasażerskim. W późniejszym okresie przystąpiono do prac nad wersją ratowniczą (swoją drogą W-3 przeszedł podobną drogę rozwoju). W latach 1969 - 73 dostarczono 15 egzemplarzy wersji RM. Służba Mi-2RM zakończyła się na początku lat dziewięćdziesiątych wraz z rozpoczęciem eksploatacji W-3RM.

Mi-2RM n\b 0815  okazał się dość pechowym egzemplarzem ponieważ aż dwukrotnie doszło do  uszkodzenia goleni podwozia. Jedyna poważna katastrofa z udziałem Mi-2 miała miejsce w kwietniu 1976 r. kiedy to jedna z maszyn musiała awaryjnie wylądować na wodach Zatoki Puckiej. Załoga bezpiecznie opuściła śmigłowiec a sama maszyna nie nadawała się już do dalszej służby.

Mi-2 w Marynarce Wojennej powoli przechodzi na zasłużoną emeryturę. Szkoda, że nie udało się zachować żadnego śmigłowca w wersji RM w pomarańczowo - zielonym malowaniu.

Obecnie w BLMW służy tylko 5 sztuk Mi-2 w tym jedna w wersji D. Pozostałe 4 zostały przekazane z Wojsk Lotniczych i służą jako maszyny szkolne (zwłaszcza jeżeli chodzi o loty z wykorzystaniem NVG) i łącznikowe. 

Bibliografia
- S. Bartosik, M. Bogdański, M. Łaz, "Katastrofy, awarie, uszkodzenia w polskim lotnictwie wojskowym 1971 - 1980",
- J. Ciślak, "Polska Marynarka Wojenna 1995", 
- M. Konarski, "Tradycje polskiego lotnictwa morskiego. Kalendarium wydarzeń".

 Mi-2D n\b 5245 - najstarszy Mi-2 w MW

 Mi-2 n\b 5830 - pierwsza maszyna dostosowana do szkolenia z użyciem NVG

0 komentarze:

Prześlij komentarz