sobota, 31 stycznia 2015

SM-1 w Marynarce Wojennej

Na początku stycznia 1960 roku Marynarka Wojenna otrzymała pierwsze egzemplarze śmigłowców SM­-1. SM-1 był licencyjną wersją radzieckiego śmigłowca Mi-1, produkowaną w zakładach PZL w Świdniku. Pierwsze maszyny powstały w 1956 roku i łącznie zbudowano 1594 egzemplarze. W większości trafiły one na eksport do ZSRR i innych państw demokracji ludowej. 

SM-1 przydzielono do 18. Eskadry Mieszanej Lotnictwa Marynarki Wojennej. Głównymi zadaniami były:
- ratownictwo morskie,
- rozpoznanie, 
- loty łącznikowe, 
- wykrywanie skażeń. 

Jednostka w Babich Dołach początkowo używała maszyn w wersji szkolnej. Dopiero w późniejszym okresie pojawiły się SM-1 przeznaczone do działań sanitarnych i ratowniczych. Wnioski z eksploatacji śmigłowców okazały się druzgocące. Zbyt mała moc silników, udźwig, zasięg i resurs, dyskwalifikowały te maszyny do wymagającej służby nad morskimi akwenami. Wersja rozwojowa popularnego Smutka czyli SM-2 znacznie lepiej nadawała się do działań nad morzem.

Bibliografia
- Konarski M., Lotnictwo Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1945 - 1963, Toruń 2005.
- Mikołajczuk M., Śmigłowce Mi-1/SM-1/SM-2 w polskim lotnictwie wojskowym cz. I, "Lotnictwo" 2009, nr 11.
- Zieliński J., Mikołajczuk M., Historia polskiego lotnictwa wojskowego 1945-1962, Warszawa 2010. 
- Zieliński J., Polskie lotnictwo wojskowe 1945-2010. Rozwój, organizacja, katastrofy lotnicze, Warszawa 2011.

SM-1, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.


0 komentarze:

Prześlij komentarz